Småsågarnas Riksförbund

Förening för all slags småskalig träförädling.

Vi har byggt hemsidan samt tagit fram logotyp. Föreningen säljer nu sina medlemskap genom vår plattform SkogsPortalen.se, vilket förenklar deras administration avsevärt.