Byggnadsvård Nerike

Branschorganisation för specialister inom byggnadsvård.

Vi har hjälpt föreningen med ny hemsida, designat deras logotyp samt ansvarar för hantering av medlemmar och kommunikation. Rickard är vice ordförande i föreningen.

Logotyp

logotyp

Bilder