Älvräddarnas Riksorganisation

Älvräddarna skyddar och bevarar strömmande vatten och dess ekosystem. Det är en viktig förening som varit aktiv i över 50 år.

Vi har byggt en komplett digital plattform åt föreningen. Det innefattar medlemshantering, orderhantering, betallösning, motor för utskick av e-post och mycket mer. Vi byggde även en auktionslösning som tillägg till vanlig e-handel.

Kortfattat har vi effektiviserat föreningens arbete avsevärt, så de kan fokusera på de viktiga miljöfrågor som finns gällande levande och friska vatten.

Bilder